Drukuj

Program

Abstrakty referatów

Dzień I

Dzień II

Początek: 17 października, godz. 9:00

  1. dr hab. Agata Kluczek – (Nie)moc obrazów? Moneta jako świadek czasów pomyślności i czasów kryzysu Cesarstwa Rzymskiego.
  2. dr Adam Degler – Uwagi na temat monet epoki Sewerów (193-235) w zbiorach muzealnych na przykładzie Ossolineum.

10:30-10:45 - przerwa na kawę

  1. dr Eliza Walczak – „Wiek złota” i „wiek spiżu” w mennictwie północnych wybrzeży Morza Czarnego.
  2. prof. Barbara Lichocka – Inflacja, konieczność, przestępstwo; trzy punkty widzenia na zjawisko kopiowania monet diecezji Egiptu w prefekturze Orientu w schyłkowym okresie Imperium Romanum.

12:15-12:30 - przerwa na kawę

  1. dr Dariusz Adamczyk – Koniunkturalne cykle czy strukturalne załamania? Przyczyny i skutki fluktuacji w imporcie srebra do Europy Środkowej i Wschodniej w IX-XI wieku.
  2. Piotr Chabrzyk, Halina Młodecka – Echa niemieckich kryzysów w Polsce. Zmiany siły nabywczej srebra w 2. połowie XI wieku na podstawie wybranych depozytów.

14:00-15:30 - przerwa obiadowa

  1. Witold Nakielski – Polskie emisje denarów krzyżowych — reakcją na kryzys polityczno-gospodarczy w Cesarstwie w 2. połowie XI wieku. Następne typy polskich krzyżówek w świetle depozytu ze Środy Wielkopolskiej.
  2. Piotr Łozowski – Monety bogaczy, czyli obce waluty w Starej Warszawie pierwszej połowy XV stulecia.
  3. dr Piotr Guzowski – Wpływ kryzysów monetarnych na praktykę życia gospodarczego zwykłych ludzi w późnośredniowiecznej Polsce.

17:30-17:45 - przerwa na kawę

 1. Bogdan Miłosz — Grossfenig czy szeląg kołobrzeski?
 2. Zbigniew Bartkowiak – Formy w kryzysie — kryzys formy.

19:00 - koniec pierwszego dnia obrad

Początek: 18 października, godz. 9:00

 1. prof. Petr Vorel – Drobná mince v česko-rakousko-slezském teritoriu jako objekt mincovní podnikatelské činnosti hrabat z Hardeka v Kladsku na počátku 16. století.
 2. Robert Pieńkowski – Inflacja czasów Kipper i Wipper a mennictwo książąt legnicko-brzesko-wołowskich w początkach wojny trzydziestoletniej.

10:30-10:45 - przerwa na kawę

 1. dr Jarosław Dutkowski – Spektakularny upadek mennicy w Poznaniu za panowania Jana Kazimierza.
 2. dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk — Analiza porównawcza kryzysów monetarnych w Rzeczpospolitej w czasach Zygmunta III i Jana Kazimierza.
 3. Iwan Sinczuk – Финансовый эпизод войны шестой коалиции: июль-сентябрь 1813 г.

13:00 - zakończenie obrad